Undervisning og karakterer

Skolens mål er at du får en afgangsprøve, og vi har de samme prøver som i en almindelig folkeskole (FSA). Vi følger Undervisningsministeriets Fælles Mål.

Forskellen på Skolen på Slotsvænget og en almindelig folkeskole er, at du kan tage afgangsprøven over flere år, hvis du har behov for det. Vi lægger vægt på, at skolearbejdet passes, og vi sørger for, at du får den undervisning og evt. ekstra støtte, der passer til dig.

Selvom du måske er flere år bagud i forhold til din alder, skal du vide, at det er helt almindeligt at være bagud, når man bliver elev på Slotsvænget. Du må ikke være nervøs for at du ikke kan følge med, for vi hjælper dig så undervisningen bliver tilpasset dit behov.

Når du er startet på Slotsvænget vil vi teste dit faglige standpunkt i dansk og matematik og så starter du lige nøjagtig dér, hvor du er nået til.

Der er flere elever der har oplevet at de hopper flere skoleår frem fagligt – men det er helt forskelligt og nogle har jo lettere ved det end andre.

Tider

Eleverne går i skole kl. 8.15 – 15.00.

Der er skolebuskørsel om morgenen ved Fredensborg Station kl. 08.10
Om eftermiddagen kører skolebussen når dagens undervisning er slut.

Undervisningsholdene

Skolens elever er i undervisningen delt op i 3 hold:

Hold 3 dækker 5. – 7. klassetrin
Hold 2 dækker 7. – 8. klassetrin
Hold 1 dækker 8. – 9. klassetrin

På disse hold går der henviste dagelever og kostelever (almindeligvis med hovedvægten på den sidste kategori). Eleverne har derfor en meget blandet baggrund, idet nogle har gået her fra starten af deres skoleforløb, andre er kommet til, fordi de har problemer af forskellig beskaffenhed, som gør, at der skal en meget differentieret undervisning til for at sikre, at den enkelte får så optimale betingelser som muligt.

Det kan derfor være vanskeligt at bruge klasseundervisning i indlæringssituationer, da deres forudsætninger (såvel fagligt som psykisk) er så forskellige. Det er dog vigtigt, at eleverne er indstillet på at lære noget og at deltage i undervisningen.

I disse undervisningsgrupper kan der max. være 16 børn med flere lærere pr. hold.

I samarbejde med specialundervisningslæreren, som sammen med klasselærerne tester alle elever mindst én gang årligt, tilrettelægges elevernes undervisning i dansk og matematik, således at der for alle elever opstilles kortere og længere mål og delmål for indlæringen.

Eleverne tilbydes tysk- eller franskundervisning. De elever, som ikke deltager i tyskundervisningen, får i stedet tilbud om individuel træning i dansk og matematik, denne træning vil være tilrettelagt i nært samarbejde med dansk- og matematiklærerne, som om muligt forestår denne undervisning.

Hold 1 er vort afgangshold

Der bliver naturligvis også differentieret på dette hold, men målet er helt klart, at alle skal kunne gå til afgangsprøven.

Pauser/frikvarterer

I de større pauser er der opsyn ved lærerne på skift, i de mindre individuelle pauser er det gruppens lærere, der har opsynet med børnene. I formiddagspausen tilbydes børnene frugt og knækbrød, som indtages i klasserne.

Timeplan

Til at varetage undervisningen er der ansat 14 lærere, der som deres primære opgave har at undervise i hovedfagene dansk, matematik, engelsk, fysik/NT, samfundsfag, idræt, tysk, hjemkundskab og specialundervisning.

De øvrige fag dækkes ligeledes i høj grad af disse lærere, men også fritidsmedarbejderne deltager i denne undervisning, som kan dække orienteringsfagene og valgfagene: håndarbejde, musik, billedkunst, træværksted mm.

Dagene er delt op, således at de “tunge”, teoretiske fag: dansk, matematik og sprog primært ligger om formiddagen, mens eftermiddagene bruges til idræt, orienteringsfag og valgfag. Dette gælder dog ikke for de ældste (hold 1), som kan have teoretisk undervisning frem til kl. 15.00.

Karakterer

Du kan se karaktergennemsnittet for skolens elever på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Overgangsfrekvens

Du kan se statistikken for 3 måneders overgang til uddannelse på Undervisningsministeriets hjemmeside.