Lovgrundlag

Skolen på Slotsvænget er en mindre kost- og dagskole i Fredensborg, Nordsjælland.

Skolen hører under loven om Frie Grundskoler med kostafdeling. Vi har plads til ca. 30 kostelever, der er henvist via Serviceloven §52, stk. 3 nr. 7 eller §52a.

Vedtægter

Værdigrundlag

Forældrerepræsentantskab

Kano og kajaksejlads

 
Bestyrelsen

Skolen på Slotsvængets bestyrelse har pt. følgende medlemmer:

  • Lulla Forchhammer (fagperson) formand
  • Hanne Danielsen (fagperson) næstformand
  • Jesper Rønnov Simonsen (fagperson)
  • Helle Balthervin (forældre)
  • Kenn Bille (forældre)

Revisor: Beierholm www.beierholm.dk

Henvendelse til bestyrelsen kan ske gennem skolens kontor.