Skole og pædagogik

Skolen på Slotsvænget følger den almindelige undervisning man kender fra folkeskolen og man er derfor efter afgangsprøven i 9. klasse stillet lige med alle andre elever.

Hos os foregår undervisningen på mindre hold med mange lærere i et lille skolemiljø. Det giver bedre forudsætninger for at indhente eventuelle faglige ‘huller’ og gennemføre afgangsprøverne med godt resultat.

Undervisningen foregår i mindre klasser med 10 – 15 børn. I alle timer er der to lærere, der tilrettelægger og gennemfører undervisningen. Omkring hver klasse er der sammensat et team af fire, der fælles løfter klassen og sikrer samarbejdet.

Målet er at løfte alle elevernes faglige niveau. Vi tester alle elever kort efter opstarten, så vi kan tilrettelægge undervisningen bedst muligt. Testningen bruges aktivt i det daglige.

Hver elev får en pc til rådighed til klassearbejdet, men vi benytter os også meget af naturen omkring os.