Samarbejde

Vi ved, hvor vigtigt samarbejde er. Når en elev starter hos os, starter også et vigtigt samarbejde mellem eleven, skolen og forældrene.

Samarbejde betyder meget for elevens tryghed og udvikling. Vi mener, at det er afgørende, at alle parter omkring eleven samarbejder og snakker åbent om tingene.

Vi skaber rammerne om et godt samarbejde gennem dialog og information. Det er vores oplevelse, at I som forældre hurtigt bliver trygge ved at have os med på banen, og at denne tryghed smitter af på eleven.

Eleven får et kontaktteam, som har en tættere dialog med hjemmet. Og det er vigtigt med den tætte dialog for at støtte barnet bedst.

Der er mange forskellige behov for kommunikation mellem jer og skolen. Kontaktteamet vil i samarbejde med jer finde den måde, der passer bedst. Særligt den første uge er vigtig, og I vil fra start blive holdt orienteret om, hvordan det går.

Dagligdagen på Skolen på Slotsvænget kan føles som langt væk, og I kan som forældre altid komme på besøg og evt. spise med til aftensmad. Det skal blot aftales i forvejen af hensyn til den øvrige planlægning.