Struktur og rammer

Skolen på Slotsvænget er en mindre kostskole, hvor relationerne mellem voksne og elever har værdi.

Miljøet er overskueligt, og fællesskabet styrker den enkelte elevs identitet og selvværd. Hverdagen er bygget op over kendte rutiner med faste mønstre og forventninger.

Eleven får dermed gode udviklingsmuligheder i et trygt miljø og kan samtidig bevare relationen til forældrene. Vi ser ofte at netop denne relation styrkes, hvilket er med til at styrke elevens muligheder efter endt ophold.

Med udgangspunkt i kommunens handleplan formuleres en række delmål i samarbejde med eleven og forældre. Disse delmål og den samlede handleplan følges af et team af lærere, pædagoger og socialrådgiveren, der i fællesskab skal sikre elevens udvikling.

Der vil være løbende opfølgning – første gang er typisk efter tre mdr. og herefter hvert halve år. Opfølgningen sker gennem dokumentation og møder – både via en status og en decideret skoleudtalelse – der udsendes op til mødet.

Da hver elevs situation er forskellig, tilpasser vi mødefrekvens og samarbejde efter den givne sag.