Priser

Gældene pr. 1. januar 2021.
Pr. måned i 12 måneder.

Skolepenge
Kostelever 18.763,-
Henviste dagelever 18.763,-

Opholdsbetaling
Kostelever 28.667,-
Kostelever 10. klasse 31.246,-
Henviste dagelever 5.420,-

Engangsudgifter
Administrationsgebyr 5.500,-

Tilkøbsydelser – henviste dagelever
Klubeftermiddage pr. måned inkl. evt. aktivitet 2.200,-
Ugentlig overnatning pr. måned 5.000,-
Weekend pr. gang 3.100,-
Støttetimer (pædagogiske) pr. time 350,-
Akut aflastning pr. døgn 5.500.-

Øvrige udgifter
Kostelever får udleveret Rejsekort til brug for transport mellem hjemmet og skolen.
Lomme- og tøjpenge i følge KL’s gældende takster.