Priser

Gældene pr. 1. januar 2020.
Pr. måned i 12 måneder.

Skolepenge
Kostelever 18.486,-
Henviste dagelever 18.486,-
 
Opholdsbetaling
Kostelever 28.243,-
Kostelever 10. klasse 30.784,-
Henviste dagelever 5.340,-
 
Engangsudgifter
Administrationsgebyr 5.500,-
 
Tilkøbsydelser – henviste dagelever
Klubeftermiddage pr. måned inkl. evt. aktivitet 2.200,-
Ugentlig overnatning pr. måned 5.000,-
Weekend pr. gang 3.100,-
Støttetimer (pædagogiske) pr. time 350,-
Akut aflastning pr. døgn 5.500.-
 
Øvrige udgifter
Transport* <16 år 750,-
Transport* >16 år 1500,-
Lommepenge** 11-13 år 295,-
Lommepenge** 14-15 år 589,-
Lommepenge** 16-18 år 1.187,-
Tøjpenge** 11-13 år 589,-
Tøjpenge** 14-15 år 689,-
Tøjpenge** 16-18 år 758,-

 

* Kostelever får udleveret Rejsekort til brug for transport mellem hjemmet og skolen.
** Lomme- og tøjpenge følger KL’s gældende takster.