Fagfolk

Skolen optager kost- og dagelever i aldersgruppen 11-18 år, eller fra 6. – 10.skoleår.
Vi optager elever hele skoleåret.

Kostelever anbringes efter Serviceloven §52, stk. 3 nr. 7 eller optages med økonomisk tilskud i.h.t. §52A.

Betingelsen for optagelse i.h.t. §52A er dog som minimum, at eleven sidestilles med en anbragt kostelev med hensyn til lomme- og tøjpenge.

Skolen på Slotsvænget har en socialrådgiver ansat, som varetager samarbejdet med kommunerne.

Hvis du har et barn, som du overvejer at visitere til Skolen på slotsvænget, er du altid velkommen til at kontakte vores socialrådgiver Gertie Fruergaard for en snak og faglig sparring. Så kan vi sammen finde ud af om Skolen på Slotsvænget kan være et passende tilbud. Du kan kontakte hende på telefon 4153 2004 eller på e-mail gf@slotsvaenget.dk

Du er også velkommen til at besøge skolen for en rundvisning eller for at drøfte et konkret barn.

Målgruppe

Skolen på Slotsvænget er et kost- og dagskoletilbud, som henvender sig til børn, som overordnet har faglige, familiemæssige sociale og/eller personlighedsmæssige vanskeligheder, og hvor deres adfærd på den ene eller anden måde indikerer, at barnets trivsel eller udvikling er truet.

Baggrunden for anbringelse på en kostskole kan fx være:

  • Problemer med skole, som kan være faglige vanskeligheder, pjæk, skoletræthed, problemer i forhold til mobning, eller familiemæssige vanskeligheder, marginalisering i kammeratskabsgrupper mm.
  • Personlighedsmæssige vanskeligheder, som for eksempel lavt selvværd, følger af forældres misbrug, så som tidlig selvforvaltning, og omsorg for søskende, lettere grad af selvdestruktivitet (cutting, eller lettere spiseforstyrrelser).
  • Behov for miljøskifte på baggrund af et af ovennævnte eksempler eller noget helt andet.