Ture og traditioner

Ture

Der er stor tradition for at tage på ture med skolen. Størst af dem alle er skilejrskolen, hvor vi tager afsted og får fantastiske oplevelser sammen.

Så er der lejrskoler, som de enkelte hold selv arrangerer. Der er tradition for, at afgangsholdet tager på sprogrejse.

Vi har en kulturklub på skolen, der jævnligt tager i teateret eller andre spændende steder.

Om eftermiddagen / aftenen bliver der ofte lavet små ture til Hillerød, Helsingør eller måske Sverige for kosteleverne og de dagelever, der har sovedag. Det kan være for bare at shoppe lidt eller med et bestemt formål. Da skolen har egne busser er det nemt at være med.

Traditioner

På Skolen har vi flere traditioner omkring konfirmation, jul og fastelavn. Det er traditioner, vi fejrer hvert år sammen med eleverne uden deres familie.

Nogle af vores traditionsrige fester er:

Konfirmationsfesten / 15 år

Hvert år i november holder vi en stor konfirmationsfest for dem, som er blevet konfirmeret i foråret. Her fejres også de elever, der ikke skal konfirmeres, men er fyldt 15 år i indeværende skoleår, mens de har været elever på skolen.

Julefesten

I december holder vi en stor julefest, hvor alle på skolen deltager. Der er god mad, juletræ med dans omkring og selvfølgelig også julegaver fra en spillevende julemand.

I starten af december inviteres forældre til kosteleverne til juleklip og julemad på skolen, så skolen kan blive pyntet op både ude og indenfor.

Fastelavnsfesten

Hvert år holder vi fastelavnsfest, hvor alle elever og voksne er udklædt. Vi slutter af med kåring af bedste udklædning, samt kroning af kattekonge og dronning, mens der spises fastelavnsboller.

Fødselsdage

Kostelevernes fødselsdage bliver altid fejret med fødselsdagssang og mulighed for at vælge ret til aftensmaden osv.

Skovtur

Når kalenderen siger 1. maj, tager vi på den årlige skovtur. Typisk på den modsatte side af Esrum Sø.