CSR – Fripladsordning

På Skolen på Slotsvænget mener vi, at alle børn i Danmark har ret til faglig og social udvikling.

Desværre oplever vi ind imellem, at der er børn i vores dagskoletilbud, som af forskellige årsager ikke kan bevilges ophold på kostafdelingen, selv om både vores og forældrenes vurdering er, at det vil være gavnligt for deres læring og sociale udvikling.

Det er derfor besluttet at oprette en fripladsordning, der giver skolens daglige ledelse mulighed for at bevilge ophold i kostafdelingen til elever, der i forvejen er tilknyttet skolen som privat indskrevne dagelever og hvis familie ikke har økonomisk mulighed for at betale for et kostskoleophold.

Følgende kriterier skal ligge til grund for vurderingen:

  • Elevens lærings behov
  • Elevens sociale behov
  • Familiens økonomiske forhold

Medarbejderne på Skolen på Slotsvænget og elevens forældre kan i fællesskab indstille til fripladsordningen, hvorefter ledelsen vil vurdere, om hvorvidt der kan tildeles en hel- eller delvis friplads, ligesom ledelsen i givet fald tager stilling til periodens længde.

Beslutning om tildelingen af friplads træffes af skolens daglige ledelse, dog skal bestyrelsen orienteres på først kommende bestyrelsesmøde.

Bevillingen skal som minimum evalueres hver 3. måned.

Ordningen, der alene er gældende for privat indskrevne elever, offentliggøres på skolens hjemmeside.

På vegne af medarbejdere og bestyrelse

Kasper Pavar
Forstander | Skolen på Slotsvænget