Ekstraordinær generalforsamling

Hvornår:
30. oktober 2017 kl. 19:00 – 20:00
2017-10-30T19:00:00+01:00
2017-10-30T20:00:00+01:00
Hvor:
Skolen

INDKALDELSE TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
MANDAG DEN 30. OKTOBER KL. 19.00

DAGSORDEN

· Valg af dirigent

· Ændring i skolens formål §2 (Se §2 i bilag 1 A)

– Med henblik på godkendelse som profilskole (Se bilag 1 B)

Der vil være mulighed for at spise med elevene og aftenvagterne inden generalforsamlingen, dette skal blot tilmeldes til via kontoret senest den 26. oktober 2017.

Hilsen Skolen på Slotsvænget

BILAG 1

A)

Nuværende ordlyd

2. Skolens formål

§2. Skolens formål er at drive fri grundskole med kostafdeling efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 2. Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stk. 3. Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Stk. 4. Det er endvidere skolens formål:

* at styrke elevernes personlige, sociale og faglige udvikling i nært samarbejde med hjemmet.
* at bibringe eleverne respekt for fortiden, forståelse for nutiden og mod på fremtiden.
* at forberede eleverne til selvstændighed, tolerance, ansvarsfølelse og medbestemmelse som borgere i et demokratisk samfund.

B)

Hvad er en profilskole?

”En Profilskole er en skole, der har en særlig specialundervisningsprofil.
Dette skal fremgå af skolens formålsparagraf.”

Dette indlæg er oprettet som en kopi af en anden hjemmesides kalenderfeed.