Generalforsamling

Så er det blevet tid til generalforsamling igen, og i år kan vi holde forsamlingen uden restriktioner pga. Corona. Derfor indkalder vi hermed til Ordinær Generalforsamling:

Mandag d. 7. marts 2022 kl. 19.00

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsen aflægger beretning
  • Skolelederen aflægger beretning
  • Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab til orientering
  • Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jfr. §3, stk. 3 og 4
  • Indkomne forslag

Vi håber selvfølgelig på at se rigtigt mange forældre denne aften.