Generalforsamling

**AFLYST** Mandag d. 22. marts 2021 afholdes der Generalforsamling på Skolen på Slotsvænget kl. 19.00 **AFLYST**

**På grund af nye retningslinjer fra myndighederne, er det desværre nødvendigt at aflyse den planlagte generalforsamling. Der vil senere komme ny dato for afholdelse.**

Inden selve generalforsamlingen vil der blive afholdt forældrerepræsentantskabsmøde kl. 15.00 – 16.00, hvor der skal vælges forældrerepræsentanter til bestyrelsen.

Vi håber selvfølgelig på at se rigtig mange forældre denne aften. På grund af situationen omkring Covid-19 er det nødvendigt med forudgående tilmelding til skolens kontor senest dagen før generalforsamlingen.

Der er krav om at deltagere på forældrerepræsentantskabsmødet og generalforsamlingen bærer mundbind. Mundbindet kan dog fjernes når man sidder ned.

Der vil ikke som ved tidligere generalforsamlinger blive tilbudt noget at spise til deltagerne.

Dagsorden

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsen aflægger beretning
  • Skolelederen aflægger beretning
  • Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab til orientering
  • Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jfr. §3, stk. 3 og 4
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt

Skolen På Slotsvænget