Generalforsamling og spiseaften

Onsdag d. 7. marts 2018 – afholdes der Generalforsamling på Skolen på Slotsvænget kl. 19.00

Inden selve generalforsamlingen vil der blive afholdt forældrerepræsentantskabsmøde kl. 18.00, hvor der skal vælges forældrerepræsentanter til bestyrelsen.

Vi håber selvfølgelig på at se rigtig mange forældre denne aften.

Dagsorden

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsen aflægger beretning
  • Skolelederen aflægger beretning
  • Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab til orientering
  • Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jfr. §3, stk. 3 og 4
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt

Traditionen tro vil der være mulighed for at spise med sammen med eleverne og aftenvagterne inden generalforsamlingen. Spisning er kl. 17.30, – det er blot vigtigt at tilmelde sig via kontoret inden, hvis man gerne vil spise med.

Skolen På Slotsvænget