Temadag for socialrådgivere 2017

Temadag for socialrådgivere 2017

Tak for sidst! Torsdag d. 7. september var Skolen på Slotsvænget for anden gang ramme om temadagen for socialrådgivere. Dagens tema var neuroaffektiv udviklingspsykologi, og psykolog Knud Hellborn gjorde os alle klogere på emnet.

Dagen er i øvrigt en dag, hvor vi møder mange af vores eksisterende samarbejdspartnere i kommunerne men der kommer også nye socialrådgivere, som vi er glade for at vise rundt og fortælle om skolen. 

Vi ser meget potentiale i at udvikle os sammen fagligt. Vi arbejder med samme gruppe børn – blot på hver side af bordet. Temadage er med til at skabe en fælles forståelsesramme, når vi arbejder med gruppen.  

Vi glæder os allerede til næste gang.
Se flere billeder her: Tak for sidst 2017

”Det er en fantastisk mulighed for at se stedet og den fysiske kontekst. Sådan en temadag er en god mulighed for at være sammen med sine kollegaer og møde personalet og børnene på skolen – ja, netværk i det hele taget. Oplægget var meget givende og faglig relevant.”

Jens Christian, PPR, Helsingør Kommune

 

 

 

 

”Det er meget relevant emne. Det er brugbart til at hjælpe børn og unge og ikke mindst deres forældre. Det er jo vigtigt at huske at vi fagfolk blot er involveret i børnenes liv i en periode men deres forældre er der for altid. Og så er det jo dejligt at se skolen og netværke med de andre.”

Anja, Familiebehandler i Gentofte Kommune.