En skole ud over det sædvanlige

Vi er en lille kost- og dagskole i Fredensborg med høj faglighed. Vores størrelse giver de bedste rammer for nærvær og nye fællesskabber, og det betyder en tryg base for børn, der har brug for et nyt sted at bo eller gå i skole.

Vi giver mulighed for individuelt tilrettelagt undervisning, støtte efter børnenes behov og tilbud om specialundervisning. Målet er, at børnene tager folkeskolens afgangsprøve.

Aktuelt

Elever

Hos os finder vi ud af det – det faglige, det personlige og det sociale.

Vi har meget små klasser, normalt mellem 12-16 elever, og der er to lærere på samtidig.

Forældre

Er det tid til at dit barn kommer videre med skolen og med livet?

Skolen på Slotsvænget har med mange års erfaring med at hjælpe elever og deres forældre.

Fagfolk

Vi optager nye elever hele skoleåret.

Kostelever anbringes efter Serviceloven §52, stk. 3 nr. 7 eller optages med økonomisk tilskud i.h.t. §52A. Kontakt os og hør mere.